Vol 5, No 2 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v5i2

Table of Contents

Articles

Yuyun Elizabeth Patras, Rais Hidayat, M. Arif Billah
PDF
157-172
Haimah Haimah, Bambang Sahono, Manap Somantri, Connie Connie
PDF
173-184
Amin Maghfuri, Sabarudin Sabarudin
PDF
185-202
Ahmad Gawdy Prananosa, Donni Pestalozi, M. Rusni Eka Putra
PDF
203-212
Sulhawati Sulhawati
PDF
213-220
Zakianti Zakianti, Yusrizal Yusrizal, Niswanto Niswanto
PDF
221-230
Delli Sabudu, Joulanda A.M Rawis, Mozes Markus Wullur, Viktory N.J. Rotty, Uus Kamajaya Al Katuuk
PDF
231-247
Moh Eko Nasrulloh, Imam Safi'i, Faridatus Sa’adah
PDF
248-264
Muhammad Mulya Al-Amien, Achadi Budi Santosa
PDF
265-278
Very Sukma Firmansyah, Encep Syarif, Yadi Ruyadi
PDF
279-296